CSIRT-DSP

Het CSIRT-DSP is het nationale Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners. De taken van het CSIRT-DSP komen voort uit de Europese NIB-richtlijn waar de Wet Beveiliging Netwerk Informatiesystemen (Wbni) uit voortvloeit.

Digitale dienstverleners hebben een meldplicht met betrekking tot incidenten op hun netwerk- en informatiesystemen en een zorgplicht (het treffen van beveiligingsmaatregelen ten aanzien van hun netwerk- en informatiesystemen). Het CSIRT-DSP biedt ondersteuning en advies aan digitale dienstverleners. Daarnaast draagt het CSIRT-DSP zorg om actuele dreiging en kwetsbaarheden informatie te delen met haar doelgroep. Het CSIRT-DSP probeert samen met digitale dienstverleners Nederland digitaal weerbaarder te maken. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het NCSC, DTC en het CSIRT netwerk. Heeft u vragen of wilt u in contact komen met het CSIRT-DSP? Bekijk dan onze contactgegevens.

Wenst u een vrijwillig incident of incident te melden waar u meldplicht heeft? Dit kunt u via onze website doen, tevens zijn wij telefonisch 24/7 bereikbaar indien er sprake is van een situatie waarbij u snel met ons in contact moet komen.