Meldplicht Wbni voor Digitale dienstverleners

De wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (Wbni) is 9 november 2018 in werking getreden. Deze wet is onder meer van toepassing op digitale dienstverleners. Digitale dienstverleners krijgen een meldplicht met betrekking tot incidenten op hun netwerk- en informatiesystemen en een zorgplicht (het treffen van beveiligingsmaatregelen ten aanzien van hun netwerk- en informatiesystemen). Vanaf 1 januari 2019 kunnen digitale dienstverleners incidenten melden bij het CSIRT (Computer Security Incident Response Team) voor digitale dienstverleners, afgekort CSIRT-DSP.