Contactgegevens

Telefoon

Wilt u telefonisch een melding doen, dan kunt u continu bellen naar +31 (0) 70-3796222.
Indien u buiten kantooruren (weekenddagen of doordeweeks van 17:00 uur tot 09:00 uur), in weekenden of op feestdagen een snelle reactie verwacht op een incident met aanzienlijke gevolgen, dan wordt u geadviseerd om telefonisch te melden. U betaalt de gebruikelijke telefoonkosten.

Online meldformulier

Klik hier als u via het online meldformulier een incident wilt melden.

E-mail

Wilt u via e-mail een melding doen, dan stuurt u een e-mail naar csirt@csirtdsp.nl.
Via onderstaande link kunt u de PGP-sleutel downloaden, waarmee u het CSIRT-DSP een beveiligde e-mail kunt sturen. Deze sleutel is geldig tot 1 maart 2025.

PGP-sleutel: CSIRT-DSP 2024.txt

Adres

CSIRT-DSP
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Correspondentieadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Toegankelijkheid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website CSIRT-DSP.