Digitale dienstverleners

Digitale dienstverleners zijn aanbieders van clouddiensten, online zoekmachines en online marktplaatsen. Ze worden ook DSP’s genoemd, oftewel Digital Service Providers. Veel particulieren en bedrijven maken gebruik van deze digitale diensten of zijn afhankelijk van deze dienstverlening. De netwerk- en informatiesystemen die nodig zijn om deze digitale diensten aan te kunnen bieden moeten goed beveiligd en betrouwbaar zijn. Vraagt u zich af of u een digitale dienstverlener bent? De definities van een digitale dienstverlener zijn als volgt:

Online marktplaats
Een online marktplaats is een website waarop ondernemers of consumenten verkoop- of dienstenovereenkomsten kunnen sluiten met (andere) ondernemers. Uw organisatie valt hieronder als:

  • U als platform of website verkopen faciliteert tussen koper en verkoper. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informaticadiensten van het platform, zoals bijvoorbeeld het verwerken van betalingen op dit platform.
  • De aankoop wordt gesloten op de website van de marktplaats of op de website van de (verkopende) ondernemer.
  • Er sprake is van drie partijen: de koper, verkoper en de marktplaats.

Online zoekmachine
Een online zoekmachine is een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites. Als u op uw website een zoekfunctie aanbiedt om uitsluitend binnen uw website naar informatie te zoeken, is uw organisatie geen “online zoekmachine” zoals hier is bedoeld.

Clouddienstverlener
Clouddienstverleners leveren schaalbare en elastische digitale diensten die overal en altijd toegankelijk zijn. De meeste clouddiensten kunnen in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

  • Infrastructure as a Service (Iaas)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Software as a Service (SaaS)

Voor een uitgebreide definitie van digitale dienstverleners vindt u in bijgaande brochure meer informatie. Heeft u vragen voor of over het CSIRT-DSP of wilt u graag kennismaken? U kunt daarvoor contact met ons opnemen.