Kwetsbaarheden - Week 01

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

IBM Cloud Pak System
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4917 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4912 (7.2)

Medium

IBM Cloud Pak System
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4928 (6.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4909 (4.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4910 (4.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4916 (4.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4913 (4.4)

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-20808 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-11947 (5.5)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.