Kwetsbaarheden - Week 01

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

High

Kubernetes MinIO
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43858 (8.8)

VMWare ESXi / Workstation / Fusion
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22045 (7.7)

Dnsmasq
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45951 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45952 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45953 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45954 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45955 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45956 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-45957 (n/a)

Medium

Zoho ManageEngine ADSelfService Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20147 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20148 (5.3)