Kwetsbaarheden - Week 01

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

FortiNet FortiADC
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39947 (8.6)

PrimeKey EJBCA / EJBCA Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40711 (8.1)

FortiNet FortiTester
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35845 (7.8)

Medium

FortiNet FortiPortal
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41336 (6.8)

FortiNet FortiManager
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-22-371 (6.0)

FortiNet FortiWeb
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42471 (5.4)

Utilities for Amazon Elastic File System (EFS)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-46174 (4.2)