Kwetsbaarheden - Week 02

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

F5 BIG-IP
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-10029
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11022
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11023

Medium

Dell EMC Powerstore (6.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-29501
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-29500

HP Integrated Lights Out (ILO) (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7202

Zoho ManageEngine Desktop Central (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16962

Fortigate (4.9)
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-103

SonicWall (N/A)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5147
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5146

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.