Kwetsbaarheden - Week 02

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

High

Microsoft Windows
https://www.ncsc.nl/actueel/advisory?id=NCSC-2022-0014 (9.8-4.4)

BeyondTrust Secure Remote Access Base
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31589 (9.6)

Microsoft Exchange Server
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2022-0017 (9.0)

IBM PowerVM Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-38918 (8.6)

Containerd
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43816 (8.0)

Citrix Workspace app (Linux)
https://support.citrix.com/article/CTX338435 (n/a)

Ivanti Workspace Control
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21823 (n/a)

Medium

Systemd
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3997 (5.5)

Sonicwall SonicOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20046 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20048 (5.3)

Solarwinds Serv-U
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-35247 (4.3)

Apache Guacamole
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41767 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43999 (n/a)

H2 Database (Console)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42392 (n/a)

Xen Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28711 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28712 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28713 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28714 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28715 (n/a)