Kwetsbaarheden - Week 06

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Zoho ManageEngine Opmanager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28653 (9.8)

Solarwinds Serv-U
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35481 (9.8)

Windows TCP/IP
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-24074 (9.8)
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-24094 (9.8)
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-24086 (7.5)

Windows DNS server
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-24078 (9.8)

Zoho ManageEngine Applications Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35765 (8.8)

Red Hat Openshift Container Platform
https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3344 (8.8)
https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-20198 (8.1)

Medium

Helm
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21303 (5.9)

Citrix Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3308 (5.5)

Solarwinds Serv-U
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28001 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35482 (5.4)

Nextcloud Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8294 (5.4)

Huawei ManageOne
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9205 (4.3)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.