Kwetsbaarheden - Week 07

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

High

VMWare NSX Data Center for vSphere
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0005.html (8.8)

VMWare ESXi / Workstation Pro / Fusion Pro / Cloud Foundation
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0004.html (8.4-5.3)

Grafana
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21703 (8.1)

Splashtop Remote Client (Business Edition)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42714 (7.8)

Palo Alto Networks GlobalProtect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0016 (7.4)

Jenkins (diverse plugins)
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-02-15/ (n/a)
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-02-09/ (n/a)

Medium

Palo Alto Networks Cortex XSOAR (web interface)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0020 (6.8)

Palo Alto Networks PAN-OS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0011 (6.5)

Palo Alto Networks GlobalProtect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0018 (6.1)

Stormshield SSLVPN
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31814 (6.1)

Stormshield Network Security (cluster)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3398  (5.8)
https://advisories.stormshield.eu/2022-003/ (n/a)

Grafana
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21702 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21713 (4.3)

F-Secure antivirus engine
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-40837 (5.3)