Kwetsbaarheden - Week 08

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

VMWare vCenter Server
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html (9.8-5.3)

BIND servers
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8625 (8.1)

Cisco AnyConnect (Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1366 (7.8)

Xen Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-27379 (n/a)

OpenShift Installer
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20198 (n/a)

OpenShift ose-docker-builder
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20182 (n/a)

Medium

Er zijn deze week geen relevante medium kwetsbaarheden gevonden.

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.