Kwetsbaarheden - Week 08

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Docker Desktop
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25365 (7.8)

Cisco Email Security Appliance (Dane component)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20653 (7.5)

Envoy Proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43826 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43824 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21655 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21656 (7.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21654 (7.4)

Dell Wyse Management Suite
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000195918/dsa-2022-030 (7.2)

Medium

Envoy Proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21657 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43825 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23606 (4.4)

Cisco Prime Infrastructure / Evolved Programmable Network
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20659 (6.1)

Dell Wyse Device Agent
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000196005/dsa-2022-035 (6.0-4.4)

Cisco Redundancy Configuration Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20750 (5.3)