Kwetsbaarheden - Week 09

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Microsoft Exchange (On-premise)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26412 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26855 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-27078 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26857 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26858 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-27065 (7.8)

Cisco NX-OS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1361 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1368 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1387 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1227 (8.1)

VMWare View Planner
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0003.html (8.6)

Medium

Microsoft Exchange (On-premise)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26854 (6.6)

Cisco NX-OS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1229 (5.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1367 (4.3)

Cisco AnyConnect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1450 (5.5)

QEMU (vmxnet3 NIC emulator)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20203 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.