Kwetsbaarheden - Week 09

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Trend Micro ServerProtect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25329 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25330 (8.8)

GitLab CE/EE
https://about.gitlab.com/releases/2022/02/25/critical-security-release-gitlab-14-8-2-released/#runner-registration-token-disclosure-through-quick-actions (9.6-4.2)

Fortinet FortiMail
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-028 (9.3)
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-008 (7.3)

Cisco NX-OS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20650 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20624 (8.6)
Nexus 9000-series
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20623 (8.6)

Fortinet FortiWLM
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-189 (8.3)

Fortinet FortiPortal
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-099 (7.4)

Fortinet FortiAP-C
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-21-227 (7.3)

WatchGuard Firebox / XTM appliances
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25290 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25291 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25292 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25293 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25360 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25363 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23176 (n/a)

Medium

VMWare Workspace ONE Boxer
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0006.html (6.6)

HPE iLO Amplifier Pack
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29220 (6.6)

Trend Micro ServerProtect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-25331 (6.5)

VMWare Tools
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2022-0007.html (5.6)

HPE iLO 4
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23701 (4.3)

Cisco FX-OS / NX-OS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20625 (4.3)