Kwetsbaarheden - Week 10

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Aruba Clearpass Policy Manager
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-001.txt (9.8-4.8)

JetBrains TeamCity 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27198 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27199 (7.3)

VMWare ESXi / Workstation / Fusion
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22252 (9.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22253 (9.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22254 (7.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22255 (7.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22251 (5.9)

Solarwinds Security Event Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-0692 (8.8)

Cisco
NX-OS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20321 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20267 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20294 (6.6)
FXOS Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20294 (6.6)
Nexus 3000 / 9000 Series
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20291 (5.8)
UCS 6400 / 6500 Series
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20344 (5.3)

Dell Secure Connect Gateway Policy Manager
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000222330/dsa-2024-077-securit… (8.0-5.8)

Dell PowerScale OneFS 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22463 (7.4)

Aruba ArubaOS
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-002.txt (7.2-3.7)

Dell Secure Connect Gateway
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22457 (7.1)

Micro Focus NetIQ
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1470 (7.1)

Devolutions Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1764 (7.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1901 (6.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1900 (6.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-1898 (5.3)

Artica Proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-2056 (n/a)

CheckMk
https://checkmk.com/werk/16361 (n/a)

Medium

Dell Platform BIOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-48674 (6.8)

Forcepoint NGFW Security Management Center Management Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-5451 (6.1)

ClamAV
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20328 (5.3)

Micro Focus ArcSight Enterprise Security Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-0967 (4.3)

OpenVPN
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-6247 (n/a)