Kwetsbaarheden - Week 11

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

F5 BIG-IP
https://support.f5.com/csp/article/K02566623 (9.9-5.4)

Windows Hyper-V
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26867 (8.8)

Windows Application Virtualization
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26890 (7.8)

Medium

Containerd
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21334 (6.3)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.