Kwetsbaarheden - Week 11

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Aruba ClearPass Policy Manager
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2023-003.txt (9.8-4.5)

Microsoft Windows
https://www.ncsc.nl/actueel/advisory?id=NCSC-2023-0125 (9.8-5.4)

GitLab CE/EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0050 (8.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4289 (6.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4331 (5.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0483 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3758 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4007 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0223 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4462 (5.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3381 (4.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1072 (4.3)

Cisco IOS XR Software for Cisco ASR 9000 Series / ASR 9902 / ASR 9903 Routers
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-20049 (8.6)

Microsoft Azure
https://www.ncsc.nl/actueel/advisory?id=NCSC-2023-0129 (8.2-4.5)

Trend Micro Apex One
https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000292209 (8.2-6.5)

xCAT
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-27486 (8.1)

Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software (NFVIS)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20929 (7.8)

Roxy-WI
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-25802 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-25803 (7.5)

HashiCorp Nomad / Nomad Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1299 (7.4)

Docker Desktop
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0629 (7.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0628 (6.1)

Jenkins diverse plugins
https://www.jenkins.io/security/advisory/2023-03-08/ (high-medium)

Medium

Ivanti Avalanche
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-44574 (6.5)

MinIO
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-27589 (6.5)

IBM Spectrum Symphony
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-24975 (5.4)

GitHub Enterprise Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-23760 (4.9)

Cisco IOS XR Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-20064 (4.6)

HashiCorp Vault / Vault Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-24999 (4.4)