Kwetsbaarheden - Week 12

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

NetApp Cloud Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26990 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26991 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26992 (7.5)

Huawei ManageOne
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22314 (7.8)

HPe Network Orchestrator
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26578 (7.5)

Huawei NIP IPS / USG Firewalls
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9213 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22320 (7.5)

Sophos Connect Client
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-25265 (n/a)

Medium

Huawei NIP IPS / USG Firewalls
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9212 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22321 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22310 (4.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22309 (4.3)

Huawei ManageOne
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22311 (4.7)

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3409 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3392 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.