Kwetsbaarheden - Week 12

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Node-ipc package
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23812 (9.8)

HP Enterprise / LaserJet Pro printers
https://support.hp.com/ca-en/document/ish_5948778-5949142-16/hpsbpi03780 (8.4)

BIND
https://kb.isc.org/docs/cve-2022-0635 (7.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0667 (7.0)

Grafana (indien geïntegreerd met Zabbix)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26148 (n/a)

OpenVPN
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0547 (n/a)

Kubernetes CRI-O
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0811 (n/a)

Medium

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20257 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26353 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26354 (n/a)

OTRS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36100 (6.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1004 (4.3)

Teamviewer (Linux)
https://www.teamviewer.com/en-us/trust-center/security-bulletins/tv-2022-1001/ (6.3)

BIND
https://kb.isc.org/docs/cve-2021-25220 (6.2)
https://kb.isc.org/docs/cve-2022-0396 (4.9)

MISP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27243 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27244 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27245 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27246 (n/a)