Kwetsbaarheden - Week 13

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Mule runtime
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1628 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1626 (9.0)

VMware Cloud Foundation / vRealize Operations Manager
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0004.html (8.6-7.2)

OpenSSL
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3449 (7.5)

Duo Authentication Proxy installer
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1492 (7.1)

Solarwinds Orion
https://documentation.solarwinds.com/en/Success_Center/orionplatform/Content/Release_Notes/Orion_Platform_2020-2-5_release_notes.htm (n/a)

Medium

Mule runtime
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1627 (5.9)

OpenSSL
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3450 (5.9)

Solarwinds Orion
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3109 (4.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-35856 (4.8)

Citrix Hypervisor
https://support.citrix.com/article/CTX306565 (n/a)

Netmask package
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29418 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.