Kwetsbaarheden - Week 13

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Gitlab CE/EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0735 (10.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0427 (7.7)

Sophos Firewall
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1040 (9.8)

Sonicwall SonicOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22274 (9.4)

VMWare Carbon Black App Control
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22951 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22952 (9.1)

Solarwinds WebHelpDesk
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-35254 (8.2)

SaltStack Salt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22934 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22936 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22941 (7.5)

Okta Advanced Server Access Client (Linux / macOS)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1030 (7.5)

Kubeclient
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0759 (n/a)

Jenkins (diverse plugins)
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-03-29/#SECURITY-2654 (n/a)

Medium

SaltStack Salt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22935 (6.5)

Gitlab CE/EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0549 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0123 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0136 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-4191 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0283 (4.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-39876 (4.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0371 (4.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0738 (4.2)

VMWare vCenter server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22948 (5.5)

Docker Desktop installer (Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26659 (n/a)

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3582 (n/a)

389 Directory Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0996 (n/a)

VMWare Tanzu (Spring framework)
https://tanzu.vmware.com/security/cve-2022-22950 (n/a)