Kwetsbaarheden - Week 15

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Microsoft Exchange Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28480 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28481 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28481 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28483 (9.8)

Cisco RV110W, RV130, RV130W (End of Life!) Small Business Routers
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1459 (9.8)

Cisco SD-WAN
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1479 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1480 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1137 (7.8)

Microsoft Windows Hyper-V
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28314 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26416 (7.7)

Microsoft Windows TCP/IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28319 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28439 (7.5)

Cloud Controller API
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22115 (n/a)

Medium

Huawei Firewall / IPS & NGFW modules
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22312 (6.5)

Microsoft Windows DNS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28323 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28328 (6.5)

Microsoft Windows Hyper-V
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28441 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28444 (5.4)

Microsoft Windows TCP/IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28442 (6.5)

NextCloud Desktop
https://nextcloud.com/security/advisory/?id=nC-SA-2021-008 (4.7)

Dnsmasq
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3448 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.