Kwetsbaarheden - Week 18

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

HPE Aruba Networking ArubaOS
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-004.txt (9.8-5.3)

Broadcom Brocade SANnav
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-4161 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-4173 (7.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-2859 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-4159 (4.3)

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software / Firepower Threat Defense (FTD) Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20353 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20359 (6.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-20358 (6.0)

GitLab CE/EE
https://about.gitlab.com/releases/2024/04/24/patch-release-gitlab-16-11… (8.5-4.3)

Acronis Cyber Protect Cloud Agent (Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-34010 (8.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-34011 (6.8)

Veritas NetBackup
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-33672 (7.7)

PowerDNS Recursor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-25583 (7.5)

Acronis Cyber Protect Cloud Agent (Linux / macOS / Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-48683 (7.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-48684 (7.1)

Medium

OpenShift
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-4369 (6.8)

Dell OpenManage Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28961 (6.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28978 (5.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28979 (5.1)

Checkmk
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28825 (5.9)

Linux Kernel Netfilter
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-26924 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-26925 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27011 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27012 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27015 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27016 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27017 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27018 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27019 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-27020 (n/a)

Portainer
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-33661 (n/a)