Kwetsbaarheden - Week 20

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

vm2
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-32314 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-32313 (5.3)

NetApp SnapCenter
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-1096 (8.9)

VMware Aria Operations (voorheen vRealize Operations)
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2023-0009.html (8.8-6.4)

Tribe29 Checkmk
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-22318 (7.5)

MaraDNS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-31137 (7.5)

Aruba EdgeConnect Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30501 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30502 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30503 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30504 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30505 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30506 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30507 (4.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30508 (4.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30509 (4.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-30510 (4.1)

Jenkins diverse plugins
https://www.jenkins.io/security/advisory/2023-05-16/ (high-medium)

Medium

IBM Security Verify Access
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-25927 (6.5)

Palo Alto Networks PAN-OS software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0007 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-0008 (4.4)

GitLab CE/EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2181 (6.3)

libvirt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2700 (6.3)

IBM Spectrum Virtualize
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-27870 (5.9)

IBM Spectrum Protect Plus Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-27863 (4.4)

OpenStack
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-2088 (n/a)

Xen
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-431.html (n/a)