Kwetsbaarheden - Week 21

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

VMWare vCenter Server
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0010.html (9.8-6.5)

Solarwinds Network Performance Monitor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31474 (9.8)

Nagios Fusion
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28900 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28901 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28902 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28904 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28907 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28908 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28905 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28909 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28906 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28910 (n/a)

Solarwinds Orion (Job Scheduler)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31475 (8.8)

PuTTY
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-33500 (7.5)

Red Hat Openshift Container Platform
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:1562 (n/a)

Medium

Nagios Fusion
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28911 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-28903 (6.1)

OwnCloud
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29659 (6.5)

Huawei ManageOne
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22409 (4.7)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22339 (4.7)

OpenLDAP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-20178 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.