Kwetsbaarheden - Week 22

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Fortinet FortiProxy
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-231 (8.9)
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-233 (8.9)

Nextcloud Mail
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32652 (8.8)

Nextcloud Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32656 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32654 (8.1)

Pulse Connect Secure
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22908 (8.5)

OpenLDAP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-25710 (7.5)

NGINX Controller
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23019 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23018 (7.4)

Fortinet Fortiweb
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-120 (7.4)

DHCP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-25217 (7.4)

Medium

Fortinet FortiOS
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-018 (6.4)

Fortinet FortiProxy
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-006 (6.1)

NGINX Controller
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23020 (5.7)

Centreon
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-27676 (5.4)

Fortinet SSL VPN
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-199 (4.6)

Nextcloud Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32657 (4.3)

Fortinet FortiGate / FortiADC
https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-18-157 (4.2)

Red Hat OpenShift
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1761 (n/a)

Red Hat OpenStack Neutron
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20267 (n/a)

Red Hat Kubevirt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-1701 (n/a)

Libvirt
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-10701 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.