Kwetsbaarheden - Week 24

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Palo Alto Cortex XDR Agent
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2021-3041 (7.8)

F5 BIG-IP (Edge Client)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23022 (7.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-23023 (7.0)

Xen Hypervisor
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-372.html (n/a)
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-373.html (n/a)

PRTG Network Monitor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-34547 (n/a)

Medium

Palo Alto Prisma Cloud (Bridgecrew Checkov)
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2021-3040 (6.7)

Xen Hypervisor
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-374.html (n/a)
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-375.html (n/a)
https://xenbits.xenproject.org/xsa/advisory-377.html (n/a)

OpenDMARC
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-34555 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.