Kwetsbaarheden - Week 24

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Microsoft Azure
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2024-0249 (9.8-4.4)

Microsoft Windows
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2024-0248 (9.8-4.7)

Jupyter Server Proxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-35225 (9.6)

Veeam Recovery Orchestrator
https://www.veeam.com/kb4585 (9.0)

Dell Networking OS10
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000225922/dsa-2024-087-securit… (8.8)

SolarWinds Serv-U
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28995 (8.6)

Fortinet FortiOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-23110 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-46720 (6.7)

Dell BIOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-32475 (7.6)

Fortinet FortiPAM / FortiWeb / FortiAuthenticator / FortiSwitchManager / FortiOS / FortiProxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-26010 (7.5)

Jupyter Server (Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-35178 (7.5)

OpenShift Telemeter
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-5037 (7.5)

Dell OpenManage Server Administrator
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-37130 (7.3)

Cisco Finesse Web-Based Management Interface
https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAd… (7.2-4.8)

Medium

Dell Client Platform / BIOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-0160 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28970 (4.7)

Fortinet FortiOS / FortiProxy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-23111 (6.8)

Fortinet FortiSOAR
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-23775 (6.5)

HPE Aruba Networking AirWave Management Platform
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-007.txt (6.5-5.9)

OTRS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-23793 (6.3)

Checkmk
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-28833 (5.9)

XenServer / Citrix Hypervisor
https://support.citrix.com/article/CTX677100/xenserver-and-citrix-hyper… (5.9)

Argo CD
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-37152 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-36106 (4.3)

Elastic Cloud Enterprise
https://discuss.elastic.co/t/elastic-cloud-enterprise-3-7-1-security-up… (5.3)

Elastic Kibana
https://discuss.elastic.co/t/kibana-8-14-0-security-update-esa-2024-15/… (4.3)

Fortinet FortiPortal
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-31495 (4.3)

VMware Harbor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-22244 (4.3)

Docker Desktop
https://docs.docker.com/desktop/release-notes/#4310 (n/a)