Kwetsbaarheden - Week 25

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Palo Alto Networks Cortex XSOAR
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3044 (9.8)

VMWare Carbon Black App Control
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0012.html (9.4)

VMWare Tools / VMRC
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0013.html (7.8)

Fortinet FortiClient (Mac OS)
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-21-693/ (7.8)

Cisco Advanced Malware Protection
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1566 (7.4)

Cisco DNA Center
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dnac-certvalid-USEj2CZk (7.4)

Cisco AnyConnect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1567 (7.0)

Citrix Cloud Connector
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22914 (n/a)

Medium

Cisco AnyConnect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1568 (5.5)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.