Kwetsbaarheden - Week 27

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

MISP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-35502 (9.8)

Microsoft Windows Print Spooler Service
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-34527 (8.8)

Medium

Gitlab CE & EE
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22226 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22228 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22223 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22229 (5.9)

Zoho ManageEngine ADSelfService Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31874 (5.9)

Zoho ManageEngine Applications Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-31813 (5.4)

OpenVPN
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3613 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.