Kwetsbaarheden - Week 32

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Microsoft Windows
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2021-0698 (9.9-6.8)

Dell OpenManage
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21564 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21596 (9.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21585 (9.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-21584 (7.7)

Gitlab
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22234 (9.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22241 (8.7)

Pulse Connect Secure
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44858 (9.1-7.9)

Solarwinds Orion
https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2021-35212 (8.9)
https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2021-35213 (8.9)
https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2021-35215 (8.9)
https://www.solarwinds.com/trust-center/security-advisories/cve-2021-35218 (8.9)

VMWare Workspace One / vIDM / vRA / Cloud Foundation
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0016.html (8.6-3.7)

Dell Command Update / Dell Update
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36277 (7.8)

Cisco Adaptive Security Device Manager (Nog geen update beschikbaar)
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-asdm-rce-gqjShXW (7.5)

IBM PowerVM
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29765 (7.5)

Medium

NetApp CloudManager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26998 (5.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-26999 (5.8)

Fortinet FortiManager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32597 (4.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-32587 (4.3)

F5 BIG-IP (Nog geen update beschikbaar)
https://support.f5.com/csp/article/K32469285 (4.3)

Gitlab
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22240 (4.2)

OpenStack Keystone
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-38155 (n/a)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.