Kwetsbaarheden - Week 34

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Intel(R) Data Center Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23182 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-21225 (8.0)

Zoom Client for Meetings (MacOS)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28757 (8.8)

Qualys Cloud Agent (Linux)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29549 (7.8)

Octopus Deploy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2049 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2074 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2075 (7.5)

Medium

Cisco Secure Web Appliance
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-wsa-prv-esc-8PdRU8t8 (6.3)

Intel(R) Data Center Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23403 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-24378 (5.5)

Octopus Deploy
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1901 (5.3)

CrowdStrike Falcon
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2841 (4.3)