Kwetsbaarheden - Week 35

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

BinderHub
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-39159 (9.6)

Gitlab
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22242 (8.7)

Cisco NX-OS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1588 (8.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1587 (8.6)

Xen
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2021-0764 (n/a)

Medium

Gitlab
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22237 (6.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22236 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22250 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22256 (5.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22243 (5.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22247 (4.3)

VMWare vRealize Log Insight
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0019.html (6.5)

OpenStack
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-38598 (5.8)

Cisco NX-OS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1590 (5.3)

Cisco UCS Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-1592 (4.3)