Kwetsbaarheden - Week 36

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

VMware vRealize Operations Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22027 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22026 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22025 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22024 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22023 (7.2)

Xen
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28697 (7.8)
 

Medium

VMware vRealize Operations Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22022 (4.9)

Xen
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28694 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28695 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28696 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28698 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28699 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28700 (4.9)