Kwetsbaarheden - Week 36

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Dell PowerProtect Cyber Recovery
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34372 (9.8)

Zyxel NAS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34747 (9.8)

Dell CloudLink
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34379 (9.4)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34380 (9.3)

Fortinet FortiAP / FortiAP-S / FortiAP-W2 / FortiAP-U
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29058 (7.8)

HPE OneView
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28625 (7.8)

Dell EMC SmartFabric
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000202971/dsa-2022-135-dell-emc-smartfabric-os10-security-update-for-multiple-security-vulnerabilities (7.5-6.4)

Dell Command
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-34373 (7.3)

Fortinet FortiSOAR
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-30298 (7.0)

Xorg-x11-server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2319 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2320 (n/a)

Medium

Fortinet FortiOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-27491 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43080 (4.6)

Fortinet FortiSOAR
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-22-156 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35847 (6.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-29062 (6.3)

OTRS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39051 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39050 (4.6)

Fortinet FortiADC
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43076 (6.3)

Fortinet FortiMail
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-26114 (5.4)

Fortinet FortiManager
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-20-143 (4.1)

Fortinet FortiAnalyzer
https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-20-143 (4.1)