Kwetsbaarheden - Week 37

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

vm2
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-36067 (10.0)

Microsoft Windows
https://advisories.ncsc.nl/advisory?id=NCSC-2022-0578 (9.8-5.5)

Aruba ClearPass Policy Manager
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-013.txt (8.8-5.3)

Zoom (On-premise)
https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/ (8.8-8.2)

HP Support Assistant
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6788123-6788147-16/hpsbhf03809 (8.2)

KubeVela
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-36089 (8.2)

Microsoft Azure
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38007 (7.8)

Microsoft Defender (Mac)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35828 (7.8)

VMWare Tools
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31676 (7.8)

Cisco SD-WAN vManage Software
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20696 (7.5)

Citrix Hypervisor
https://support.citrix.com/article/CTX463901/citrix-hypervisor-security-bulletin-for-cve202035498 (7.5)

Jenkins
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-09-09/ (7.5)

Sophos Firewall
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-1807 (7.2)

Talos Linux
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-36103 (7.2)

Devolutions Remote Desktop Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3182 (n/a)

Medium

Moby
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-36109 (6.3)

Cisco WebEx Meetings App
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20863 (4.3)

Cisco SMB RV110W / RV130 / RV130W / RV215W Router
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-20923 (4.0)
Komt geen update voor uit, producten zijn End of Life.

NLnet Labs Routinator
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3029 (n/a)

Buildah
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2990 (n/a)

CRI-O
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2022-2995 (n/a)

Podman
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2989 (n/a)