Kwetsbaarheden - Week 38

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

VMWare vCenter Server
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html (9.8-4.3)

Kubernetes
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-25741 (8.8)

Amazon AWS Workspaces
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-38112 (n/a)

Zoho ManageEngine Desktop Central
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28960 (n/a)

Zoho ManageEngine ADManager Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37741 (n/a)

Zoho ManageEngine ADSelfService Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37424 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37420 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-37419 (n/a)

Medium

IBM PowerVM Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-29795 (6.0)

Kubernetes
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8561 (4.1)

MISP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41326 (n/a)

BIND
https://downloads.isc.org/isc/bind9/9.11.35/RELEASE-NOTES-bind-9.11.35.html (n/a)