Kwetsbaarheden - Week 39

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Redis
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-35951 (9.8)

Sophos Firewall
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3236 (9.8)

Jenkins diverse plugins
https://www.jenkins.io/security/advisory/2022-09-21/ (9.8-4.3)

HashiCorp Vault and Vault Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40186 (9.1)

Veritas NetBackup Servers / Clients / Appliance
https://www.veritas.com/content/support/en_US/security/VTS22-010 (9.0-6.5)

Bind
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2881 (8.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2795 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2906 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3080 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38177 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38178 (7.5)

Knot Resolver
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40188 (7.5)

Ahsay AhsayCBS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-37027 (7.2)

Medium

F-Secure / WithSecure
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28886 (5.5)

Cisco Access Points
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/c… (4.7)

Cisco (meerdere producten)
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/c… (4.7)

Centreon
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40043 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40044 (n/a)

Unbound
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3204 (n/a)

Zimbra Collaboration
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41347 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41352 (n/a)