Kwetsbaarheden - Week 42

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Array Networks ArrayOS AG
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-42897 (9.8)

Dell EMC XtremIO
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31228 (9.8)

Oracle VM VirtualBox
https://www.oracle.com/security-alerts/cpuoct2022.html#AppendixOVIR (8.8-4.4)

Zoom On-Premise Meeting Connector MMR
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28759 (8.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28760 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28761 (6.5)

Juniper Networks Junos OS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22241 (8.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22201 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22246 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22224 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22230 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22250 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22242 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22225 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22208 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22220 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22233 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22240 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22238 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22244 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22245 (4.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22243 (4.3)
SRX Series
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22218 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22231 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22232 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22235 (5.9)

Palo Alto Networks PAN-OS 8.1
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0030 (8.1)

Octopus Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2780 (8.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2828 (6.5)

Dell GeoDrive
https://www.dell.com/support/kbdoc/000203632 (7.8-5.5)

Grafana
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31123 (7.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39201 (6.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-31130 (4.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39229 (4.3)

Juniper Networks Junos OS Evolved
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22192 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22230 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22224 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22250 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22225 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22208 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22220 (5.9)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22233 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22240 (5.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22238 (5.3)

F-Secure / WithSecure
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28887 (7.5)

FreeRDP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39282 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39283 (7.5)

Istio
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39278 (7.5)

Ivanti Connect Secure
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA45520 (7.5-6.5)

ORTS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39052 (7.5)

SonicWall GMS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-20030 (7.5)

Zoom Client for Meetings for macOS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-28762 (7.3)

Medium

389-ds-base (389 Directory Server)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2850 (6.5)

Zimbra Collaboration Suite
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41348 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41349 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41350 (6.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41351 (6.1)

HashiCorp Vault / Vault Enterprise
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41316 (5.3)