Kwetsbaarheden - Week 46

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Palo Alto Networks PAN-OS
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3064 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3056 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3062 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3060 (8.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3059 (8.1)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3063 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3061 (7.2)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3058 (7.2)

Zoho ManageEngine ADAudit Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-42847 (9.8)

OctoRPKI
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3907 (9.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3908 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3909 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3910 (7.5)

VMWare vCenter Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22048 (8.8)

Kubernetes Kustomize-controller
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-41254 (8.8)

VMWare Tanzu Application Service (Cloud Controller)
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0026.html (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-22101 (7.5)

NLnet Labs Routinator
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43172 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43173 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-43174 (7.5)

Medium

OctoRPKI
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3911 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3912 (6.5)