Kwetsbaarheden - Week 47

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

Dell Wyse Management Suite
https://www.dell.com/support/kbdoc/nl-nl/000193079/dsa-2021-224-dell-wyse-management-suite-security-update-for-multiple-vulnerabilities (9.8-6.5)

Xen Hypervisor
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28710 (8.8)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28703 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28704 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28705 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28707 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28708 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-28709 (n/a)

VMWare vCenter server / Cloud Foundation
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html (7.5-6.5)

Medium

Nextcloud Talk
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-39222 (6.1)

Dell EMC SCG
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-36340 (5.5)