Kwetsbaarheden - Week 48

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Tailscale Windows client
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-41924 (9.6)

ProFTPD
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-46854 (7.3)

VMware open-vm-tools
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2009-1143 (7.0)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2009-1142 (6.7)

Devolutions Server Console / Remote Desktop Manager
https://devolutions.net/security/advisories/DEVO-2022-0012 (n/a)

FileCloud
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39833 (n/a)

GitHub Enterprise Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-23740 (n/a)

KubeView
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-45933 (n/a)

QEMU
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4172 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-4144 (n/a)

Medium

Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40772 (6.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-40771 (4.9)

Aruba AirWave Management Platform
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2022-019.txt (6.4)

SolarWinds Security Event Manager
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38114 (6.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38115 (5.3)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38113 (5.3)

Micro Focus Filr
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38755 (5.3)

Nextcloud Desktop Client
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39331 (4.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39332 (4.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-39333 (4.6)

Nextcloud OpenID Connect
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-3933 (4.3)

FortiGuard FortiManager / FortiAnalyzer
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38377 (4.3)

F Secure Endpoint Protection
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38166 (n/a)

Octopus Server
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-2721 (n/a)