Kwetsbaarheden - Week 51

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners. Deze selectie wordt gezamenlijk met relevant nieuws verspreid in de Mid of Week.

De inschatting van low/medium/high wordt gemaakt op basis van de CVSS 3.1 base score van de kwetsbaarheid. 0.0-3.9 is low, 4.0-6.9 is medium, 7.0-10.0 is high.
Kwetsbaarheden die als low worden geclassificeerd komen niet in dit overzicht terug.

High

NGINX Controller Agent
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27730 (9.8)

Docker images
Registry: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-29591 (9.8)
Teamspeak: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-29590 (9.8)
Kapacitor: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-29589 (9.8)

F5 BIG-IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5948 (9.6)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5949 (7.5)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-27713 (7.5)

Citrix Gateway Plug-in (Windows)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8257 (n/a)
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8258 (n/a)

Medium

F5 BIG-IP
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5950 (5.3)

Bent u een digitale dienstverlener en wenst u onze complete Mid of Week te ontvangen? Dan kunt u per e-mail uw aanmelding doorgeven. Vermeld hierbij het e-mailadres waar u de Mid of Week op wenst te ontvangen.