Kwetsbaarheden - Week 52

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

High

Apache
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-44790 (7.5)

VMware Workspace ONE UEM console
https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0029.html (9.1)

Medium

Apache Log4j
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-44832 (6.6)
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-45105 (5.0)

FTPShell
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2020-18077 (5.0)

VMWare Workspace ONE
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-22054 (5.0)

xorg-x11-server
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-4011 (4.6)
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-4010 (4.6)
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-4008 (4.6)