Kwetsbaarheden - Week 52

Het CSIRT-DSP maakt op wekelijkse basis een selectie van kwetsbaarheden, waarbij het CSIRT-DSP de inschatting heeft gemaakt dat deze relevant zijn voor digitale dienstverleners.

Het betreft een selectie van 'Medium' en 'High' kwetsbaarheden. Voor de inschatting hiervan wordt er gebruik gemaakt van de CVSS 3.1 base scores indien deze beschikbaar zijn. Indien deze niet beschikbaar zijn, zal dit worden aangegeven met 'n/a'.

Critical & High

Trend Micro Apex One / Apex One as a Service
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-45798 (7.8)

HCL BigFix
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38658 (7.7)

IBM Spectrum Control
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-38391 (7.5)

Juniper Networks Junos OS / Junos OS Evolved
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-22184 (7.5)

Kyverno
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-47633 (high)

HashiCorp Nomad
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-14802 (n/a)

Medium

Proofpoint Enterprise Protection
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-46334 (6.7)